» Ana sayfa   » Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası

servisNerede?com, internet sitesinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve servisNerede?com sitesinin esas yayın amacı rehberlik hizmeti olması dışında üyelerin kendi talepleri olmadıkça üçüncü şahıs kurum ve kuruluşlara açıklamayacaktır.
Üyelik veya site" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri yani ad, soyadı, telefon, adres veya e-posta adreslerini servisNerede?com ‘a vermeleri gerekmektedir. servisNerede?com, üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar dışında da, talep edilen bilgileri servisNerede?com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcı ve üye ile temas kurmak için de kullanılabilir. servisNerede?com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından verilen kişisel ve firma bilgileri veya servisNerede?com sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler;  servisNerede?com ve işbirliği içinde olduğu kişi firma kurum ve kuruluşlar tarafından, servisNerede?com “Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar dışında da, üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiklerin analizi, veri tabanı ile pazar araştırmalarında kullanılabilir. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitenin yayınında çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, servisNerede?com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 
servisNerede?com sitesinde başka sitelere ilişim verilebilir. servisNerede?com ilişim vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kişisel bilgiler yani ad, soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. servisNerede?com bu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini servisNerede?com un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. servisNerede?com, yayın amacı rehberlik hizmeti olması esasıyla, üyelerin üyelik ve veya firma bilgilerinin olduğu rehberlik sayfalarını oluşturma yetkisini sadece üyelerin kendi inisiyatifine bırakmıştır. Üyelerden sitede yayınlanmasını istedikleri bilgi, belge ve sayfaların kendilerinin oluşturması ve üye tarafından oluşturulan sayfaların yayınlanması için servisNerede?com ‘un onay vermesi gerektiği bir sistemle yayınlanmaktadır. Aşağıda belirtilen durumlarda servisNerede?com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu istisnalar aşağıdaki 3 maddede açıklanmıştır.
          1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki merci tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar,
          2. servisNerede?com’ un hizmet kapsamı gereği kullanıcılara sağladığı rehberlik hizmetini "Üyelik Sözleşmesi"`nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirerek bunları uygulamaya koymak,
          3.Yetkili idari ve adli merci tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla ilgili bilgi talep etmesi,
servisNerede?com, kullanıcılar ve kullanıcıların siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet`in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
servisNerede?com, gizli bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, ve gizliliğin sağlanması ile sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
servisNerede?com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. servisNerede?com ‘un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. ServisNerede?com'da yer alan tüm resimler, dökümanlar, içerikler olmak üzere site materyalleri ile logolar ve alan adları telif hakları yasaları gereği hukuken korunmaktadır.İzinsiz kullanılması yasaktır.
Copyright © 2007-2018 ServisNerede?com. Tüm Hakları Saklıdır.